§ 2 Kommunfullmäktige. Ledamot. Ersättare

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42196
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 2
Kommunfullmäktige. Ledamot. Ersättare

- Länsstyrelsens beslut 2009-01-22

Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett:

Maria Björkman (S), Stånga, som ny ledamot i kommunfullmäktige (efter avlidne Evert Bäckström, S) och som ny ersättare (efter Maria Björkman, S) Mona Magnusson (S) Väte.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.

  • Register