§ 16 Medborgarförslag. Baggerusning i Visby innerstad

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42182
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 16
Medborgarförslag. Baggerusning i Visby innerstad

KS2008/0156-74
- Medborgarförslag (inkom 2008-04-09)
- Ledningskontoret 2008-11-27
- Kommunstyrelsen 2009-01-26, § 16

I ett medborgarförslag har Markus Gunnarsson föreslagit att kommunen ska ta initiativ till ett evenemang med baggerusning genom Visby innerstad för vuxna och eventuellt en barnvariant med killingar. Förslagsställaren gör en jämförelse med den i spanska Pamplona förekommande tjurrusningen.

Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget ska avslås främst med hänvisning till gällande djurskydd.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Medborgarförslaget avslås.

  • Register