§ 17 Medborgarförslag. Korrigera fördelningen av ledamöter i nämnderna

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42181
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 17
Medborgarförslag. Korrigera fördelningen av ledamöter i nämnderna

KS2008/343-00
- Medborgarförslag (inkom 2008-08-15)
- Ledningskontoret 2008-10-29
- Kommunstyrelsen 2009-01-26, § 17

I ett medborgarförslag har Hans Svensson föreslagit att fördelningen av leda­möterna i de kommunala nämnderna ska korrigeras. Han har motiverat detta med att fördelningen markant avviker från den valda fullmäktigeförsamlingens sammansättning.

Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget ska avslås. Kontoret har granskat den gjorda mandatfördelningen och redogör även för valsystemets konstruktion med fördelning av mandat och de konsekvenser en valsamverkan kan få. Denna sålunda bildade politiska majoritet får även en avspegling i de olika nämnderna.

Kommunfullmäktiges beslut

·         Medborgarförslaget avslås.

Register