§ 18 Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42180
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 18
Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

- Mats Söderbergs (S) avsägelse 2009-01-08
- Oskar Frankes (M) avsägelse 2009-02-12

Oskar Franke (M) har anhållit om befrielse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige p.g.a. tidsbrist.

Mats Söderberg (S) har anhållit om befrielse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige p.g.a. avflyttning från Gotland.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Oskar Franke (M) och Mats Söderberg (S) befrias från sina uppdrag som ledamot respektive ersättare i kommunfullmäktige.

  • Länsstyrelsen anmodas företa ny sammanräkning för att utse ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige.

  • Register