§ 19 Fyllnadsval. Tekniska nämnden. Ledamot

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42179
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 19
Fyllnadsval. Tekniska nämnden. Ledamot

Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot i tekniska nämnden efter avlidne Evert Bäckström (S).

Kommunfullmäktiges val

  • Till ny ledamot i tekniska nämnden t.o.m. 2010-12-31 utses:

     Anette Medbom (S), Alva Prästgården 510, 623 46 Hemse

    Beslutet förklaras omedelbart justerat.

  • Register