§ 20 Fyllnadsval. Folkhögskolestyrelsen. Ersättare

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42178
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 20
Fyllnadsval. Folkhögskolestyrelsen. Ersättare

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i folkhögskolestyrelsen efter avlidne Erik Folkarve (C).

Kommunfullmäktiges val

  • Till ny ersättare i folkhögskolestyrelsen t.o.m. 2010-12-31 utses:

     Börje Nordh (C), Grötlingbo Uddvide 192, 623 38 Havdhem

    att inträda vid förhinder för ordinarie i C-gruppen i ordningen efter Carin Jakobsson.

    Beslutet förklaras omedelbart justerat.

  • Register