§ 22 Fyllnadsval. Barn- och utbildningsnämnden. Ledamot. Ersättare

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42176
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 22
Fyllnadsval. Barn- och utbildningsnämnden. Ledamot. Ersättare

- Oskar Franke 2009-02-12

Oskar Franke (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och utbild­ningsnämnden p.g.a. tidsbrist.

Kommunfullmäktiges val

 • Oskar Franke (M) befrias från uppdraget som ledamot i barn- och utbildnings­nämnden.
 • Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2010-12-31 utses:

   Stefan Wramner (M), Birgers gränd 4, 621 56 Visby (tidigare ersättare).

 • Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2010-12-31 utses:

   Simon Härenstam (M), Korgmakargatan 17, 621 53 Visby

  att inträda vid förhinder för ordinarie i m-gruppen i ordningen efter Gunnel
  Pott (M).

  Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 • Register