§ 23 Fyllnadsval. Kultur- och fritidsnämnden. Ersättare

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42175
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 23
Fyllnadsval. Kultur- och fritidsnämnden. Ersättare

- Magnus Wahlund (M) 2009-02-15

Magnus Wahlund (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden p.g.a. avflyttning från Gotland.

Kommunfullmäktiges val

 • Magnus Wahlund (M) befrias från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
 • Till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010-12-31 utses:

  Carl-Fredrik Matthing (M), Talluddskviar 22 G, 621 41 Visby

  att inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen i ordningen efter
  Joakim Wässmar.

  Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 • Register