§ 24 Fyllnadsval. Gotlands Stuveri AB. Ersättare för ombud vid bolagsstämmor

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42174
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 24
Fyllnadsval. Gotlands Stuveri AB. Ersättare för ombud vid bolagsstämmor

- Magnus Wahlund (M) 2009-02-15

Magnus Wahlund (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare för ombud till bolagsstämmor med Gotlands Stuveri AB t.o.m. bolagsstämman 2011 p. g. a. avflyttning från Gotland.

Kommunfullmäktiges val

  • Magnus Wahlund (M) befrias från uppdraget som ersättare för ombud till bolagsstämmor med Gotlands Stuveri AB.

  • Till ny ersättare för ombud till bolagsstämmor med Gotlands Stuveri AB t.o.m. bolagsstämman 2011 utses:

    Magnus Jönsson (M), Sanda Runne 807, 623 79 Klintehamn.

    Beslutet förklaras omedelbart justerat.

  • Register