§ 25 Fyllnadsval. Gotlands Teaterförening. Lekmannarevisor

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42173
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 25
Fyllnadsval. Gotlands Teaterförening. Lekmannarevisor

- Magnus Wahlund (M) 2009-02-15

Magnus Wahlund (M) har avsagt sig uppdraget som lekmannarevisor för Gotlands Teaterförening.

Kommunfullmäktiges val

  • Magnus Wahlund (M) befrias från uppdraget som lekmannarevisor för Gotlands Teaterförening.

  • Till ny lekmannarevisor för Gotlands Turistförening för 2009 utses:

    Magnus Jönsson (M), Sanda Runne 807, 623 79 Klintehamn.

    Beslutet förklaras omedelbart justerat.

  • Register