§ 26 Medborgarförslag; anmälan av beslutade

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42172
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 26
Medborgarförslag; anmälan av beslutade

·

Christer Wennströms medborgarförslag om anläggande av ”hårdgjord promenadväg” vid sidan av Strandvägen i Ljugarn.
• Beslut i tekniska nämnden 2009-01-28, § 25

·

Christer Wennströms medborgarförslag om uppsättning av vägbelysning utmed Strandvägen i Ljugarn.
• Beslut i tekniska nämnden 2009-01-28, § 24

·

Christer Wennströms medborgarförslag om anordnande av en återvinningscentral för Ardre och omkringliggande socknar.
• Beslut i tekniska nämnden 2009-01-28, § 26

·

Jane Martells medborgarförslag om att det anordnas ett övergångsställe på Vibblegatan i höjd med Tvinnaregatan.
• Beslut i tekniska nämnden 2009-01-28, § 23

·

Solveig Malmströms medborgarförslag om att utreda möjligheten att bygga handikappanpassade bostäder vid Asarve i Hemse.
• Beslut i kommunstyrelsen 2008-12-09, § 306

·

Inga-Maj Nymans medborgarförslag om en kvalitetsinriktad vård och omsorg.
• Beslut i socialnämnden 2008-12-10, § 148

·

Tord Torssons medborgarförslag om utökning av kollektivtrafikens linje 11 till att omfatta även Barlingbo.
• Beslut i tekniska nämnden 2008-12-17, § 379

·

Hans Svenssons medborgarförslag om att anpassa tidtabellen för stadstrafikens linje 1 så man kan ansluta till innerstadsbussen vid Östercentrum.
• Beslut i tekniska nämnden 2008-12-17, § 378

·

Lena Hejdenbergs medborgarförslag om att ta bort höga och oframkomliga trottoarkanter för att underlätta för cyklister.
• Beslut i tekniska nämnden 2009-01-28, § 22

·

Hans Svenssons medborgarförslag om att förbättra passageöversikten vid norra övergången på Skarphäll.
• Beslut i tekniska nämnden 2008-12-17, § 364

·

Rolf Hallgrens medborgarförslag om att anställa ungdomar för att rensa ogräs i Visby.
• Beslut i tekniska nämnden 2008-12-17, § 365

·

Lennart Andermos medborgarförslag om att måla/renovera väderkvarnarna på Hällarna i Visby
• Beslut i tekniska nämnden 2009-01-28, § 26

·

Roland Strömbecks medborgarförslag om att anlägga en cykel-/gångväg mellan södra Terra Nova och cykelväg mot Tofta eller åtminstone fram till Visborgs slätt.
• Beslut i tekniska nämnden 2008-12-17, § 372

·

Sylve Klinths medborgarförslag om att förbättra framkomligheten på Skarphällsgatan i Visby genom bl.a. rondeller.
• Beslut i tekniska nämnden 2008-12-17, § 370

·

Ola Olssons medborgarförslag om att placera papperskorgar runt Rävhagen, Östra Vi samt A 7-fältet.
• Beslut i tekniska nämnden 2008-12-17, § 373

·

Ola Olssons medborgarförslag om att anlägga en kombinerad cykel- och gångväg på Västra Törnekvior.
• Beslut i tekniska nämnden 2008-12-17, § 371

·

Hans Svenssons medborgarförslag 2008-09-22 om att hålla ”Holmen”/hamnar åretruntöppna.
• Beslut i tekniska nämnden 2008-12-17, § 375

·

Ingela Westfält-Uddins medborgarförslag om att anlägga en fontän eller liknande samt sittplatser utanför Österport för att skapa ett ”Östertorg”.
• Beslut i tekniska nämnden 2008-12-17, § 369

·

Ingela Westfält-Uddins medborgarförslag om vägbelysning mellan återvinningscentralen vid värmekraftverket och Yttre Furulund.
• Beslut i tekniska nämnden 2008-12-17, § 368

·

Lars Ragnars medborgarförslag om att lära av den behandlingsmodell som tagits fram på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
• Beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden 2008-12-22, § 265

·

Lennart Andermos medborgarförlag om att anlägga cykelväg på sträckan ”södra rondellen” till P18.
• Beslut i tekniska nämnden 2008-12-17, § 366

·

Lars Fribergs medborgarförslag om hastighetsbegräsning för Visby, Visby innerstad och Visbyleden.
• Beslut i tekniska nämnden 2009-01-28, § 27

·

Jill Bergströms medborgarförslag om inhägnade rastgårdar för hundar.
• Beslut i tekniska nämnden 2008-12-17, § 367

·

Karin Samuelssons medborgarförslag om att inrätta miljöstationer i alla bostadsområden.
• Beslut i tekniska nämnden 2009-01-28, § 7

·

Christina Sundahls medborgarförslag om att plana ut och asfaltera om parkeringsplatsen vid Åhléns.
• Beslut i tekniska nämnden 2009-01-28, § 28

Kommunfullmäktiges beslut

  • Anmälda och beslutade medborgarförslag i enlighet med förteckningen läggs till handlingarna.

  • Register