§ 27 Medborgarförslag; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42171
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 27
Medborgarförslag; nya

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Siv Anderssons medborgarförslag om terapilokal för äldre i Roma.

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till socialnämnden.

KS 2008/590-83
2008-12-16

Agneta Bergströms medborgarförlag om allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning.

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.

KS 2008/605-00
2008-12-18

Ola Pettersons medborgarförslag  om att kommunfullmäktige får möjlighet att ta ställning i frågan om Nordkalks och SMA:s planerade nya brott i Ojnareskogen samt eventuellt kommande nya täktansökningar.

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.

KS 2008/611-43
2008-12-23

Gunilla Schentz´ medborgarförslag om att anordna en galleria i Flextronics lokaler.

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till byggnadsnämnden.

KS 2008/0612-14
2008-12-29

Kristina Erikssons medborgarförslag om att anlägga s.k. vägbulor på Norra Kyrkogatan och Odalgatan.

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

KS 2009/1-51
2009-01-02

Eva Forséns medborgarförslag om införande av nya parkeringskort i stället för parkeringsautomater.

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

KS 2009/6-57
2009-01-12

Mattias Niklassons medborgarförslag om tillgång till tandvård dygnet runt.

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till hälso- och sjukvårds­nämnden.

KS 2009/8-95
2009-01-13

Peter d´Agnans medborgarförslag om att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utreda hur medeltida hamn och fiskelägen påverkas av exploatering av gotlandskusten.

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till byggnadsnämnden.

KS 2009/40-21
2009-02-02

Kommunfullmäktiges beslut

·         I enlighet med presidiets förslag.

Register