§ 28 Interpellation. Gotlands kommuns kostnader för kongresshallen

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42170
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 28
Interpellation. Gotlands kommuns kostnader för kongresshallen

KS 2008/593-04

Kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius ( c ) besvarade interpellation av Brittis Benzler ( v ) om Gotlands kommuns kostnader för kongresshallen. Brittis Benzler tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Inger Harlevi (M) .

Interpellation 2008-12-15

Interpellationssvaret bifogas

Register