§ 29 Interpellation. Skrivelse gällande Gotlandsmusiken som tillställts kommunstyrelsen 2005

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42169
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 29
Interpellation. Skrivelse gällande Gotlandsmusiken som tillställts kommunstyrelsen 2005

KS 2008/595-76

Kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius ( c ) besvarade interpellation av Björn Jansson ( s ) om en skrivelse gällande Gotlandsmusiken som tillställts kommunstyrelsen 2005. Björn Jansson tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Inger Harlevi (M) och Stefaan De Maecker (MP) .

Interpellation 2008-12-15

Interpellationssvaret bifogas

Register