§ 30 Interpellation. Om facklig samverkan

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42168
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 30
Interpellation. Om facklig samverkan

KS 2008/594-02
Kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius ( c ) besvarade interpellation av Björn Jansson ( s ) om facklig samverkan . Björn Jansson tackade för svaret och kommen­terade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Amy Öberg (FP) .

Interpellation 2008-12-15  Interpellationssvaret bifogas

Register