§ 31 Frågor

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42167
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 31
Frågor

· Bodil Rosengren (V) fick tillstånd att ställa en fråga om kommunstyrelsens ordförande har tagit några initiativ på grund av de kraftigt höjda priserna på färjetrafikens (Destination Gotlands) helgturer. Frågan besvarades av Eva Nypelius (C) .

Register