§ 32 Motioner; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42166
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 32

Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Bror Lindahl ( fp )
Motion om att skyndsamt utreda behovet av trygghetsbostäder för äldre.

KS 2009/841-83

Brittis Benzler m.fl. ( v )
Motion om att ge socialt bistånd till fritidsaktiviteter för barn i fattiga och/eller socialt utslagna familjer.

KS 2009/83-85

Stefaan De Maecker ( mp ) , Björn Jansson (S) och Brittis Benzler (V)
Motion om att Gotlands kommun inrättar ett kulturråd.

KS 2009/84-76

Register