§ 34 Information: Öppnande av Studentallén

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42164
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 34
Information: Öppnande av Studentallén

- Tekniska nämnden 2008-12-17, § 370

Tekniska nämnden s beslut efter kommunfullmäktiges rekommendation om att öppna Studentallén under en försöksperiod på 6 månader för nyttotrafik.

Register