BUN § 8

Utskrivet från: http://www.gotland.se/41970

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-02-24
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-02-11

BUN § 8
Rapporter

Skoldirektör Peter Molin rapporterade om


a.  Tillsyn av enskilda förskolor och fritidshem 2008

b.  Pågående planering av omorganisation av BUF-stab och ledningsorganisation

c. Information om pågående driftsinskränkningar och personalminskningar inom BUF

d. Högstadierektorernas medverkan i projektet ”Tryggare Gotland”

e. Redovisning av BUNs merkostnader för fristående grundskolor åren 2003-2008 (Sammanställning från Ekonomiavdelningen)

f. Aktuella uppdrag m m enligt förvaltningens arbetsplan


Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna