Kontakt

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 07.00-17.00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Chatt
Vår chatt är öppen helgfria vardagar 07.00-17.00.
I chatten kan du få svar på enklare frågor av våra kundtjänstmedarbetare.
Undvik att nämna känsliga personuppgifter i chatten.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansökan om nyttoparkeringstillstånd

Nyttoparkeringskort kan sökas av hantverkare eller andra med särskilda behov av att parkera i närheten av sitt arbete. Fordonet skall vara utrustat och inrett så att bilen i sig själv utgör ett arbetsinstrument. Nyttoparkeringskortet ger innehavaren rätt att parkera tre (3) timmar i följd på parkeringsplatser där kortare parkeringstid gäller, samt på plats där enligt lokal trafikföreskrift parkeringsförbud råder. Övriga regler rörande kortets nyttjande bifogas beviljat tillstånd.

Fordonet bör vara registrerat på firman. Fordon med beviljat nyttoparkeringskort skall vara försett med firmadekal (logotyp) eller liknande.

  • Aktuell avgift fr.o.m. 1 mars 2023: 
    4.988 kr (enligt beslutad indexuppräkning TN § 208/2022).
  • Kortet har en giltighetstid på tre (3) år. För utfärdande av ersättningskort under aktuell giltighetsperiod uttas avgift om 354 kr per kort.
  • Observera att vid en ansökan för en ny period uttages en avgift om 4988 kr.
  • För ansökan som avslås uttas en avgift om 354 kr.

Enligt 15 kap §2 trafikförordningen (SFS 1998:1276) kan beslut om nyttoparkeringskort ej överklagas.

För mer information, kontakta Region Gotland 0498-26 90 00