Kontakt

Post/besöksadress:
​Södervärnskolan
Stenkumlaväg 35
621 49 Visby
tfn 0498-26 95 91

Rektor
Cecilia Tofftén
tfn 0498-269593
cecilia.tofften@gotland.se

Biträdande rektor
Karin Liedberg
tfn 070-0832708
karin.liedberg@gotland.se

Biträdande rektor
Sabine Andersson Buskas
tfn 070-4476834
sabine.andersson-buskas@gotland.se

Skoladministratörer
Carina Hellgren
tfn 0498 - 26 95 91
carina.hellgren01@gotland.se

Susanne Dehlin
tfn 0498 - 26 95 91
susanne.dehlin@gotland.se

Skolsköterska åk 7-9
Sanna Norman
tfn 070-4477856
sanna.norman@gotland.se
(Nås även på Schoolsoft)

Skolsköterska åk 4-6
Ylva Einarsdotter
tfn 0498-26 96 34
ylva.einarsdotter@gotland.se

Sjukanmälan av elev
Görs via Schoolsoft eller till elevvärd tfn 0498-26 95 89

Södervärnskolans fritids
tfn 073-6541456

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Södervärnskolan

Välkommen till Södervärnskolan

Södervärnskolan är en mellanstadie- och högstadieskola (årskurs 4-9) där traditionell schemalagd undervisning kombineras med flexibla projektarbeten och teman för att ge kunskap, färdigheter och social kompetens.

Målet är att eleverna ska lämna skolan som kunskapssökande och kritiskt granskande individer med gott självförtroende, humanistiska värderingar och engagemang. Detta sker genom att skolan präglas av en kompetent lärarkår/personal, kontinuitet, delaktighet på alla plan, öppenhet mot världen utanför skolan och en anpassad utbildning.

På Södervärnskolan satsar vi mycket på elevernas trivsel och trygghet eftersom vi tror att detta är basen för ett gott lärande.

Hitta direkt