BUN § 117 Justeringar i BUNs delegationsordning

Utskrivet från: http://www.gotland.se/41179

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-01-12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-12-10

BUN § 117
Justeringar i BUNs delegationsordning