BUN § 123

Utskrivet från: http://www.gotland.se/41173

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-01-09
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-12-10

BUN § 123
Rättelse av BUNs beslut § 2008/104

BUN beslöt i anslutning till beslutet omInternbudget 2009 (BUN § 2008/104) bl a följande:

...3. Anställningsstopp införs inom hela förvaltningen. Skoldirektören ges delegation att besluta om dispens från anställningsstoppet

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Ovanstående beslut skall lyda:

    …" 

    3. Anställningsstopp införs inom hela förvaltningen. Beslut om dispens från anställningsstoppet delegeras till Skoldirektören, med rätt att vidaredelegera."