BUN § 126

Utskrivet från: http://www.gotland.se/41170

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-01-12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-12-10

BUN § 126
Kvalitetsredovisningar för förskoleverksamhet, grundskola, gymnasieskola , komvux, särskola och kulturskola.