BUN § 128

Utskrivet från: http://www.gotland.se/41168

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-01-09
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-12-10

BUN § 128
Tack för det gångna verksamhetsåret

BUNs ordförande Lena Celion framförde sitt tack till nämndens ledamöter och ersättare och till barn- och utbildningsförvaltningens personal för ett stort engagemang och ett gott samarbete under det gångna verksamhetsåret.

2:e vice ordförande Eric Martell framförde å övriga nämndledamöters vägnar sitt tack till ordföranden för ett gott och konstruktivt nämndarbete under det gångna verksamhetsåret

Avslutningsvis tillönskades alla

En God Jul

och

                                           Ett Gott Nytt År

  •