2008-12-10, §§ 110-128

Utskrivet från: http://www.gotland.se/41166

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2021-05-21
Barn- och utbildningsnämnden
Protokoll från sammanträde 2008-12-10

Register

Barn- och utbildningsnämnden 2008-12-10
Plats:
Sammanträdesrummet BUF Söderväg 2 A
Tid: 09.00 - 16.30
Närvaro
Beslutande

m Lena Celion, ordf   
c Anders Larsson, 1:e v ordf   
c Ursula Jakobsson   
c Gullvi Norrby    
c Inger Rosén, tjg ersättare   
m Gunnel Pott, tjg ersättare   
m Eva Lindström    
s Eric Martell, 2:e v ordf    
s Hanna Westerén    
s  Andreas Persson    
s Jenny Alvås    
s  Aino Friberg Hansson    
v Brittis Benzler

Närvarande, ej tjänstgörande ersättare: 
c   Kjell Genitz 
kd   Isaac Ouro-Nimini 
s Lena Eneqvist 
s Håkan Jacobsson 
s Jonna Brodd  
s Charlotte Andersson 

Övriga närvarande


Skoldirektör Peter Molin;
 
Per Westholm, sekreterare
 
Under § 118:           för- och grundskolechef Mats Hanell

Under §§ 119-125: gymnasiechef Alf Nilsson, för- och grundskolecheferna Bisse Carlsson och Mats Hanell

Under § 119:          utvecklingschef Karin Nyström, resurschef Pelle Stenström, bitr rektor Rolf Andersson,
utredare Sverker Lanner

Under § 126:  rektorerna Else-Marie Claesson, Tomas Ekholm, Anders Gardelin, Örjan Grimlund, Gudrun Lindbom, Björn Linder, Stig Nilsson, Lars Nordahl, Päivi Oliv, Gunnar Smitterberg, Anders Weiborg, Maria Westerlund, Jan Östre