Kontakt

Besöksadress:
Lännavägen 6
Visby

Telefon:
0498 - 26 91 02
0704 477685

Rektor:
Per Wessman
Telefon: 0498 - 20 41 81
Mobil: 0704-47 68 32
E-post: per.wessman@gotland.se


Administrativ assistent:
Inga-Lena Kalmen
Telefon: 0498 - 20 41 80
E-post: inga-lena.kalmen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Humlegårdsskolan

Humlegårdsskolan omfattar förskoleklass, grundskola årskurs 1 och fritidshem. Skolan har omkring ett 80-tal elever och tar emot elever i första hand från Lännaområdet.

Förskoleklassen är uppdelad under skoldagen och har tre grupper.  deras klassrum finns i anslutning till fritids lokaler längst söder ut i huset. När man börjar årskurs 1 delas förskoleklassgrupperna om till en klass fortfarande men två grupper. 

Efter årskurs 1 följer eleverna med sina lärare för vidare skolgång på närbelägna Alléskolan. Oftast har man samma lärare mellan åk 1-3 men kan bli förändringar. I åk 4 får man oftast ny huvudlärare som vi strävar efter att de följer varandra till åk-6. Ibland händer saker som gör att det blir lärarbyte.

Fritidsverksamhet finns på skolan för F-1 elever. under vissa lov kan det bli så att verksamheterna på Humlegårdsskolan och Alléskolan slås samman och är på den ena skolan.

Eleverna i åk FK-2 har sina idrottslektioner i Humlegårdsskolans Idrottshall. Skolhälsovården är samma för både Humlegårdsskolan och Alléskolan. skolsköterska, kurator har sina lokaler på Alléskolan men hälsar ibland på Humlegårdsskolan.

Presentation av förskoleklassens lokaler och personal inför hösten 2020 

 

Hitta direkt