2008-11-29, §§ 103-109

Utskrivet från: http://www.gotland.se/40841

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2021-05-21
Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-29
Plats:
BUFs konferensrum Söderväg 2A
Tid: 12.00-17.15
Närvaro
Beslutande

m Lena Celion, ordf     
c Anders Larsson, 1:e v ordf    
c  Ursula Jakobsson   
c  Annelie Adolfsson, tjg ersättare   
c  Jan Ekdahl, §§  103-104    
m  Stefan Wramner, tjg ersättare §§ 103-107    
m  Eva Lindström    
s  Eric Martell, 2:e v ordf   
s  Hanna Westerén   
s  Andreas Persson    
s  Jenny Alvås     
s  Aino Friberg Hansson    
v  Brittis Benzler     
c  Kjell Genitz, tjg ersättare §§ 105-109     
kd Isaac Ouro-Nimini, tjg ersättare §§ 108-109


c  Kjell Genitz , §§ 103-107
kd Isaac Ouro-Nimini, §§ 103-107
fp Sven Bosarfve
s  Jonna Brodd
s  Charlotte Andersson, §§ 103-104
s  Lena Eneqvist
s  Håkan Jakobsson

Övriga närvarande
Skoldirektör Peter Molin;  Per Westholm, sekreterare¸
Under 104-109: för- och grundskolecheferna, Bisse Carlsson och Mats Hanell,  web-ansvarig Barbro Thomsson
Under §§ 104-106, 108  : ekonomichef Elisabeth Österdahl, gymnasiechef Alf Nilsson
Under §§ 104-109 : Repr för LF: Peter Högberg
Under § 106-109 : Repr för LR: Rosita Sundh