Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Himlen över innerstaden. Foto: Sara Appelgren 2015 © Region Gotland/Gotlands Museum

Hansestaden Visby

Mitt i Östersjön, nio mil från den svenska kusten och tretton mil från den lettiska, ligger Gotland. Det geografiska läget har gjort ön till en naturlig mötesplats med tusenåriga handelsförbindelser och internationella kontakter. Öns största tätort Visby ligger på den nordvästra kusten.

Hansestaden Visby upptogs 1995 på Unescos världsarvslista. Världsarvet utgörs av stadsmuren, allt innanför den samt de omgivande parkområdena, totalt omkring 77 hektar. Få städer ger en så förtätad upplevelse av en medeltida storstad och idyllisk småstad som Visby. Innanför stadsmuren samsas medeltida kyrkoruiner och packhus med sten- och trähus från 17–1800-talen. Det natursköna läget vid havet i skydd av den branta klinten förstärker intrycket av något ovanligt och speciellt.

Genom historien har Gotland, genom bland annat Hansan, som kan jämföras med dagens EU, varit en stark länk i handeln mellan öst och väst. Ön, som är cirka 17 mil lång och 5 mil bred, har en befolkning på drygt 58 700 invånare. I Visby bor cirka 23 800 invånare, varav omkring 2 700 innanför stadsmuren. Antalet turister ökar för varje år och sommarsäsongen 2018 kom omkring 950 000 besökare, främst från Sverige men även från andra delar av världen.

Sedan Hansestaden Visby skrevs in på listan har mycket hänt. Det gäller framför allt åtgärder för att bevara och förädla kulturmiljö och utveckla turismen. Hansestaden ska vara ett levande världsarv för såväl boende, besökare, verksamheter och näringsliv. Campus Gotland, en del av Uppsala universitet, bidrar i hög grad med sina över 1 000 studenter och omkring 200 anställda till att bibehålla en levande stadskärna. Visby har sedan millennieskiftet expanderat kraftigt utanför murarna och idag är centrum för handel och administration till stor del flyttad utanför världsarvet. Den nytillkomna kryssningskajen bidrar med internationella turister och ett högre tryck på gatorna.  

Historien i korthet

1100-tal Visby utvecklas från vikingatida handelsplats för gotländska handelsbönder till en betydande handelsstad. Ett bevakningstorn, Kruttornet, tillkommer vid hamninloppet.

1200-tal Stadens storhetstid. Ståtliga stenhus, kyrkor och stadsmuren uppförs. Staden är en av huvudorterna i det mäktiga hanseatiska förbundet. Många utländska handelsmän bosätter sig i staden. Det pågår handelspolitisk maktkamp mellan stad och land och inbördeskrig utbryter 1288.

1300-tal En successiv tillbakagång inträder för staden. Runt 1350 drabbar pesten med full kraft norra Europa, inklusive Gotland och Visby. 1361 intas Gotland av Danmark och Valdemar Atterdag. Runt 1800 gotländska bönder stupar utanför stadsmuren och ön blir dansk.

1400-tal Det är orostider i östersjöområdet och svåra tider för Gotland. Visborgs slott anläggs och innehas tidvis av sjörövare.

1500-tal Visby plundras 1525 av Lübeckarna. Kyrkorna och konventen överges och bebyggelsen förfaller.

1600-tal Gotland blir svenskt 1645 i och med freden vid Brömsebro.  1679 förstörs Visborgs slott av Danmark. Staden börjar återhämta sig i slutet av århundradet.

1700-tal Det blir ett uppsving inom handel och näringsliv i Visby. Det märks tydligt i bebyggelseutvecklingen. Det byggs både över gamla ruiner och på tidigare tomma tomter.

1800-tal Stadsmuren och ruinerna innanför den börjar vårdas. Det byggs skolor, ett sjukhus och ett fängelse. Visby träder fram som en av de tidigaste turistorterna i Sverige.

1900-tal Staden utanför muren växter. Offentliga och privata verksamheter håller främst till innanför och strax utanför stadens murar. 9 december 1995 antas Visby på Unescos världsarvslista.

Vem äger världsarvet?

Bebyggelsen i Hansestaden Visby har både offentliga och privata ägare. Kyrkoruinerna ägs och förvaltas av staten, medan domkyrkan Sakta Maria ägs av Visby stift. Stadsmuren och dess torn ägs huvudsakligen av Region Gotland och har traditionellt förvaltats av staten genom Riksantikvarieämbetet. Ett fåtal utmärkande byggnader ägs av regionen, även om flertalet har sålts till följd av privatiseringsprocesser. Majoriteten av hushållen och kommersiella fastigheter är i privat ägo.

Oavsett vem som äger fastighet eller mark måste de alltid följa de lagar och förordningar som är fastslagna. Detaljplanen med den tillhörande byggnadsordningen för Visby innerstad reglerar bevarandet och utvecklingen av den byggda miljön. Dessutom skyddar kulturmiljölagen på beslut av staten arkeologiska lämningar samt 257 byggnadsminnen i världsarvet.