Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Himlen över innerstaden. Foto: Sara Appelgren 2015 © Region Gotland/Gotlands Museum

Hansestaden Visby

Mitt i Östersjön, nio mil från den svenska kusten och tretton mil från den lettiska, ligger Gotland. Det geografiska läget har gjort ön till en naturlig mötesplats med tusenåriga handelsförbindelser och internationella kontakter. Öns största tätort Visby ligger på den nordvästra kusten.

Hansestaden Visby upptogs 1995 på Unescos världsarvslista. Världsarvet utgörs av stadsmuren, allt innanför den samt de omgivande parkområdena, totalt omkring 77 hektar. Få städer ger en så förtätad upplevelse av en medeltida storstad och idyllisk småstad som Visby. Innanför stadsmuren samsas medeltida kyrkoruiner och packhus med sten- och trähus från 17–1800-talen. Det natursköna läget vid havet i skydd av den branta klinten förstärker intrycket av något ovanligt och speciellt.

Genom historien har Gotland, genom bland annat Hansan, som kan jämföras med dagens EU, varit en stark länk i handeln mellan öst och väst. Ön, som är cirka 17 mil lång och 5 mil bred, har en befolkning på drygt 61 100 invånare. I Visby bor cirka 23 800 invånare, varav omkring 2 700 innanför stadsmuren. Antalet turister ökar för varje år och sommarsäsongen 2021 kom över en miljon besökare, främst från Sverige men även från andra  delar av världen. Kryssningsturismen ökar också och omkring 180 kryssningsfartyg angör Visby hamn årligen.

Sedan Hansestaden Visby skrevs in på listan har mycket hänt. Det gäller framför allt åtgärder för att bevara och förädla kulturmiljö och utveckla turismen. Hansestaden ska vara ett levande världsarv för såväl boende, besökare, verksamheter och näringsliv. Campus Gotland, en del av Uppsala universitet, bidrar i hög grad med sina över 1 000 studenter och omkring 200 anställda till att bibehålla en levande stadskärna. Visby har sedan millennieskiftet expanderat kraftigt utanför murarna och idag är centrum för handel och administration till stor del flyttad utanför världsarvet. Den nytillkomna kryssningskajen bidrar med internationella turister och ett högre tryck på gatorna.