Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bevarande

Riktlinjer för världsarvets skötsel och underhåll

Grunden för bevarande är fastighetsägarnas delaktighet. Mot den bakgrunden arbetar Gotlands kommuns  stadsarkitektkontor aktivt med information och rådgivning.

I plan- och bygglagen läggs grunden för detta arbete både beträffande rådgivning och den formella bakgrunden för bygglovsprövning och planläggning. Hittills föreligger följande informationsskrifter Råd och riktlinjer för bevarande och ombyggnad. Råd och riktlinjer för skyltning på fasader i gaturummet samt ett program för Utformning av uteserveringar. Arbetet bedrivs vidare inom ramen för projektet "Vackrare gaturum".


Byggnadsminnesförklaring


För att tillgodose kravet på ett långsiktigt bevarande har ett stort antal byggnader (ca 200 stycken) skyddats genom byggnadsminnesförklaring. Arbetet utförs av länsstyrelse med stöd av kulturminneslagen (KML).


Bidrag till byggnadsvård

Länsstyrelsen på Gotland kan lämna bidrag, så kallade antikvariska överkostnader, till varsamma åtgärder för att bevara och underhålla stadsbebyggelsen. Arbetet görs i samverkan med antikvariska experter på Länsmuseet på Gotland. 


Arkeologiska undersökningar 

Marken innanför ringmuren innehåller kulturlager och lämningar efter medeltida byggnadsverk eller anläggningar från det förhistoriska Visby. En arkeologisk undersökning måste därför göras före varje markingrepp. Det arkeologiska arbetet ger oss möjlighet att se och förklara stadens äldsta delar och ursprung. För att värna det gotländska kulturmiljölandskapet arbetar avdelningen för kulturmiljövård på länsmuseet med arkeologi, fornvård, landskapsvård, ruinvård, samt med byggnadshistoria och byggnadsvård.


Utbildningar

Högskolan på Gotland ger bland annat flera olika kurser inom utbildningar inom områden som byggnadsvård.

Sidan uppdaterad: 24 augusti 2017
Ansvarig för sidan: Maria James
Logotyp

Hämta logganAlla kan använda världsarvslogotypen

På 90-talet tog kommunen och Länsstyrelsen på Gotland fram en lokal världsarvslogotyp med en trappstegsgavel och texten: Visby Hansestad. Den har gjorts i flera varianter och används på brev, visitkort, skyltar och olika broschyrer om världsarvet Hansestaden Visby. Symbolen är gjord av den grafiska formgivaren Christer Jonson i Östergarn. Alla som vill marknadsföra Gotland på ett positivt sätt är välkomna att använda den.

Observera att den variant med Unescos egen världsarvssymbol (kringlan) endast  får användas av de som har myndighetsansvar för världsarvet.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?