Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Organisation för Världsarvsarbetet

I december 2003 antog kommunfullmäktige i Gotlands kommun ett handlingsprogram för Hansestaden Visby. En gemensam grundsyn och ökad samverkan är grundstenar i planen.

Den 29 mars 2007 antog kommunstyrelsen en ny organisation för arbetet. Organisationen för utveckling och förvaltning av världsarvet Hansestaden Visby

Syftet är att organisationen ska möjliggöra ett mer offensivt arbete kring världsarvet. Grunden ska vara handlingsplanen från 2003 och det övergripande uppdraget är att med handlingsprogrammet som bas utveckla och förvalta världsarvet.

Världsarvsrådet

I Världsarvsrådet ingår två representanter för vardera Region Gotland (ordf.), Gotlands Museum och Länsstyrelsen i Gotlands län, som även utövar tillsynen av världsarvet.Till rådet knyts även representanter för vardera Visby Centrum, Fastighetsägarna, Innerstadens boendeförening, Turistbyrån på Gotland, Högskolan på Gotland och DBW:s innerstadsråd.

Rådet möts fyra gånger per år.

Världsarvsstudio

Det aktiva arbetet ska genomföras av en Världarvsstudio (tjänstemän) som ska ta initiativ till förvaltningsövergripande utveckling av världsarvet, koordi­nera insatserna och följa upp åtgärderna i handlingsplanen, utveckla policies för t.ex. information, skyltning. I studion ingår tjänstemän från stadsarkitektkontoret, (stadsarkitekten och världsarvssamordnaren) tekniska förvaltningen (teknisk direktör och medarbetare) och ledningskontoret (utvecklings­direktören).

Världsarvsforum

 

Forumet ska föra en dialog med ett brett spektrum av aktörer.

Deltagare
Ett brett spektrum av representanter från bland annat Hyresgästföreningen, Hotell och restaurangerna, Medeltidsveckan, Handikapprådet  m.fl. inbjuds av världsarvsrådet. Deltagandet avgörs utifrån de frågor som avses behandlas. Forumet möts minst vid ett tillfälle per år företrädesvis under våren.

 

Världsarvssamordnare

Stadsarkitektkontoret svarar för ”kanslifunktionen” med en tjänst som världsarvs­samordnare. I 2005 års budget tillfördes kommunstyrelsen 200 000 kr för ett permanent anslag till världsarvs­kommittén. En väsentlig utökning av det anslaget förespråkas.

Elene Negussie, Världssamordnare, telefon: 0498-26 95 62 

 

Sidan uppdaterad: 21 december 2016
Ansvarig för sidan: Maria James
Logotyp

Hämta logganAlla kan använda världsarvslogotypen

På 90-talet tog kommunen och Länsstyrelsen på Gotland fram en lokal världsarvslogotyp med en trappstegsgavel och texten: Visby Hansestad. Den har gjorts i flera varianter och används på brev, visitkort, skyltar och olika broschyrer om världsarvet Hansestaden Visby. Symbolen är gjord av den grafiska formgivaren Christer Jonson i Östergarn. Alla som vill marknadsföra Gotland på ett positivt sätt är välkomna att använda den.

Observera att den variant med Unescos egen världsarvssymbol (kringlan) endast  får användas av de som har myndighetsansvar för världsarvet.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?