Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Byggnadsdetaljer. Foto: Sara Appelgren 2015 © Region Gotland/Gotlands Museum

Nätverk

Visby världsarv är med i en rad nätverk lokalt, nationellt och internationellt. Som världsarv är vi skyldiga att verka inte bara för vår egen världsarvsstad utan också för bevarande och skydd av alla världsarv runt om i världen. Vi når längre genom att stötta och lära av varandra genom samarbete och nätverkande.

Världsarv i Sverige  (ViS)

ViS är en ideell intresseorganisation som strävar efter att stärka allmänhetens uppskattning av och respekt för kultur- och naturarv genom att bidra med utbildning och information. ViS arbetar också för en bred förankring av de svenska världsarvens värden.

Läs mer på worldheritagesweden.se

Organisation of World Heritage Cities (OWHC)

OWHC är ett nätverk för världsarvslistade städer. De samarbetar framför allt i frågor kring utvecklingsinsatser som är karakteristiska för just stadsmiljöer.

Läs mer på ovpm.org

Inom OWHC finns flera undergrupper och Visby ingår i OWHC Northwest Europe and North America. Lokalavdelningens sekretariat finns i tyska Regensburg.

World Heritage Centre

World Heritage Centre, eller Världsarvscentret, i Paris är en del av Unesco som arbetar operativt och fungerar som stöd åt Världsarvskommittén i dess arbete att förverkliga världsarvskonventionen. Världsarvscentret arbetar bland annat med dagligt upprätthållande av konventionen, nomineringar till världsarvslistan och uppföljning av världsarvens status.

Läs mer på whc.unesco.org

Nordic World Heritage Association

Nordic World Heritage Association upprättades i Oslo efter ett avtal mellan norska staten och Unesco. Organisationens syfte är att implementera världsarvskonventionen i de nordiska länderna och att stötta World Heritage Centre i Paris med bland annat uppföljning och utvärdering av världsarven i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Läs mer på Nordic World Heritage Associations facebooksida

Europa Nostra

Med 150 anslutna institutioner och 5 miljoner enskilda medlemmar är Europa Nostra den största ideella organisationen för bevarande av Europeiska kulturarv. De arbetar för en balanserad och hållbar utveckling av kulturarven i Europas städer och landsbygder. Ett av organisationens största åtaganden är det årliga priset Cultural Heritage/Europa Nostra Awards. Den nationella organisationen Europa Nostra - Sverige driver arbetet på nationell nivå.

Läs mer på europanostra.org eller europanostra.se

Visbydagen

Visbydagen är en lokal grupp som arbetar för Visby ska vara en kreativ mötesplats. Gruppen bildades i samband med att Visby togs upp på världsarvslistan 1995. Varje höst, den första lördagen i oktober, anordnas Visbydagen och Kultur i natten för att belysa att Visby och dess mångfald av verksamheter och kulturaktörer är en del av världsarvet. 

Läs mer på visbydagen.se