2008-11-05, §§ 85-102

Utskrivet från: http://www.gotland.se/40446

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2021-05-21
Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-05
Plats:
BUF Söderväg
Tid: 09.00-17.00
Närvaro
Beslutande

m  Lena Celion, ordf, ordf §§ 91-102
c   Anders Larsson, 1:e v ordf, ordf §§ 85-90
c   Inger Rosén, tjg ersättare
c   Gullvi Norrby  (§§ 85-92)
c   Jan Ekdahl (§§ 85-96)
m  Oskar Franke
m  Eva Lindström
s   Eric Martell, 2:a v ordf
s   Hanna Westerén
s   Lena Enekvist, tjg ersättare
s   Jenny Alvås (§§ 85-97)
s   Aino Friberg Hansson
v   Brittis Benzler
c   Kjell Genitz, tjg ersättare (§§ 93-102)
m  Gunnel Pott, tjg ersättare (§§ 97-98)
s    Jonna Brodd, tjg ersättare (§§ 98-102)
m   Stefan Wramner (§§ 99-102)

c    Kjell Genitz (§§ 85-96)
m   Gunnel Pott (§§ 85-96)
fp   Sven Bosarfve
mp Laila Schöllin (§§ 85-96)
s    Jonna Brodd (§§ 85-97)
s    Charlotte Andersson

Övriga närvarande
Skoldirektör Peter Molin;
Per Westholm selreterare,
gymnasiechef Alf Nilsson,
För och grundskolecheferna Bisse Carlsson och Mats Hanell
Under §§ 93-97: ekonomichef Elisabeth Österdahl
Under §§ 96-98: utredningssekreterare Gunilla Carlson
Under § 97: resurschef Pelle Stenström