Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
På bilden syns Dick Svennefelt och Ulf Jonasson ta emot ekokommunpriset av Eva Nypelius.

Räddningstjänsten tog hem Ekokommunpriset 2008

Räddningstjänsten nominerades för sitt arbete med att utveckla metoder för oljeskydd och oljessanering utmed de gotländska kusterna. Våren 2008 genom­förde räddningstjänsten i samarbete med Räddningsverket och Kust­bevak­ningen en omfattande oljeskyddsövning på norra Gotland. Övningen kom att bli startskottet för helt ny typ av övningar inriktad på bättre samver­kan mellan olika aktörer, skadeplatsledning och rätt handhavande av utrust­ning. Speciell utrustning provades för att skydda strandens känsliga flora och fauna under saneringen. Till övningen kom observatörer från hela landet.

Räddningstjänsten får därför ekokommunpriset 2008, framför allt för årets goda exempel med utvecklad aktörssamverkan för att förbättra oljeskyddet i Östersjön samt för ett flerårigt arbete med att utveckla så kallad "grön räddningstjänst".

Prispen­garna kommer Räddningstjänsen användas att till den återvinnings­gård som just nu planeras, för att ytterligare förbättra källsorteringen av avfall på brandstationen i Visby.

På bilden syns Dick Svennefelt och Ulf Jonasson ta emot ekokommunpriset av Eva Nypelius.