Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Västerhejde förskola/Korallen

Förskolan Korallen är belägen i Vibble och har fem avdelningar indelade efter olika åldrar.

På förskolan Korallen är det barns inflytande som har störst fokus. Genom pedagogisk dokumentation får vi syn på vad barnen intresserar sig för. I den pedagogiska dokumentationen reflekterar vi ständigt tillsammans med barnen. Det är således barnens tankar och frågeställningar som leder den pedagogiska verksamheten framåt.

Förskolans prioriteringsområden är värdegrund, hälsa och genus - de löper som en röd tråd genom alla åldersgrupper.

 

Hitta direkt