Kontakt

Post/besöksadress:
Västerhejde förskola/ Korallen
Vävaregatan 2
622 59 Västerhejde

Telefon:
0498-26 44 25

Sjöstjärnan: 073-642 85 77 
Sjöhästen: 073-642 85 78
Pärlan: 073-642 85 76
Snäckan: 073-642 85 79
Anemonen: 073-642 85 75
 
Vi har öppet:
Kl: 06.00 - 17.30

 

Rektor:
Johanna Herbst
Tfn: 0498 - 26 34 34
E-post: johanna.herbst@gotland.se

Biträdande rektor 
Cecilia Björlin
tfn: 0498 - 204471
Epost: cecilia.björlin@gotland.se

Assistent:
Ann-Christin Olsson
Tfn: 0498 - 26 34 89
E-post: ann-christin.olsson02@Gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Västerhejde förskola/Korallen

Förskolan Korallen är belägen i Vibble och har fem avdelningar indelade efter olika åldrar.

På förskolan Korallen är det barns inflytande som har störst fokus. Genom pedagogisk dokumentation får vi syn på vad barnen intresserar sig för. I den pedagogiska dokumentationen reflekterar vi ständigt tillsammans med barnen. Det är således barnens tankar och frågeställningar som leder den pedagogiska verksamheten framåt.

Förskolans prioriteringsområden är värdegrund, hälsa och genus - de löper som en röd tråd genom alla åldersgrupper.

 

Hitta direkt