Kontakt

Post- och besöksadress:
 Skräddaren förskola
Skräddargatan 2
621 52 Visby

Telefon:
0498 - 27 73 52

Mobil:
Nålen: 0700 - 83 26 63
Saxen: 0739 - 87 72 18

Rektor:
Michaela Unger
Tfn: 0498-26 97 43
E-post: michaela.unger@gotland.se

 

Adm assistent:
Kristina Forslycke
Tfn: 0498-26 34 09
E-post: kristina.forslycke@gotland.se
 

Administration för barnomsorgsansökningar,
scheman, inkomster och fakturor:
barnomsorg@gotland.se
Tfn: 0498 - 26 34 90

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förskolan Skräddaren

Förskolan Skräddaren är belägen i stadsdelan Terra Nova och ingår i Terra Nova förskoleområde där också förskolorna Glasmästaren och Bryggaren ingår. Förskolorna har ett nära samarbete med Terra Novaskolan, där barnen erbjuds en plats när de ska börja i förskoleklass. Runt förskolan finns stora grönområden vilket gör det lätt att komma ut i naturen.

Vi är en liten gemytlig förskola med två åldersindelade avdelningar:

  • Saxen för barn i åldern 1-3 år
  • Nålen för barn i åldern 4-6 år

Vi vill möta varje barn utifrån deras ålder och förutsättningar samt ge barnet en trygg och rolig förskoletid.

Hitta direkt