Kontakt

Post/besöksadress:
Linden förskola
Sören Norrbysgatan 1
621 58 Visby

Telefon:
Sländan 0498 - 26 92 92
Fjärilen 0704 476812

Rektor:
Gitte Daun
tfn 0498 - 20 41 81
mobil 0705 917305
E-post: gitte.daun@gotland.se

Bitr rektor  
Helene Eklund
tfn: 0704 476949
E-post: helene.eklund@gotland.se

Administrativ assistent:
Inga-Lena Kalmen
0498 - 20 41 80
inga-lena.kalmen@gotland.se


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förskolan Linden

Förskolan Linden har tillsammans med grundskolorna i området en medveten stävan med en pedagogisk ide från förskola till skolår 6 där:

H står för Hälsa
U för Utveckling
M för Medkänsla
L för Lärande
E för eleven/barnet

Vår ambition är att det ska vara känt för alla att vi på olika sätt håller den pedagogiska idén högt och dagligen uppmuntrar ett förhållningssätt som befrämjar hälsa och utveckling. Vi arbetar på olika sätt med medkänsla, fokuserar och utmanar till varje individs eget lärande. Allt utgår från principen att vi alla är här för eleverna och barnen.

Förskolan är miljöcertifierad enligt Grön flagg.

 

 

Hitta direkt