Kontakt

Post/besöksadress:
Linden förskola
Sören Norrbysgatan 1
621 58 Visby

Telefon:
Sländan 0498 - 26 92 92
Fjärilen 0704 476812

Rektor 
Petra Larsson
tfn: 0498 - 26 94 32
E-post: petra.larsson@gotland.se

Bitr rektor:
Gitte Daun
Tfn: 0498 - 20 41 82
E-post: gitte.daun@gotland.se

Skoladministratör:
Inga-Lena Kalmen
Tfn:0498 - 20 41 80
E-post: inga-lena.kalmen@gotland.se


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förskolan Linden

Förskolan Linden har tillsammans med grundskolorna i området en medveten stävan med en pedagogisk ide från förskola till skolår 6 där:

H står för Hälsa
U för Utveckling
M för Medkänsla
L för Lärande
E för eleven/barnet

Vår ambition är att det ska vara känt för alla att vi på olika sätt håller den pedagogiska idén högt och dagligen uppmuntrar ett förhållningssätt som befrämjar hälsa och utveckling. Vi arbetar på olika sätt med medkänsla, fokuserar och utmanar till varje individs eget lärande. Allt utgår från principen att vi alla är här för eleverna och barnen.

Förskolan är miljöcertifierad enligt Grön flagg.

 

 

Hitta direkt