Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tandvård som led i en sjukdomsbehandling

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under en kortare tid
Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling är i första hand sådana behandlingar där sjukvården remitterat patienten till tandvården för undersökning/utredning och eventuella behandlingar innan eller i samband med att olika medicinska ingrepp skall företas. Den odontologiska utredningen och/eller behandlingen är en väsentlig förutsättning för den medicinska behandlingen.

Du kan själv välja tandläkare men det finns vissa behandlingar som endast får utföras på Mun- och Käkcentrum på Visby lasarett.

För denna tandvård betalar patienten samma taxa som inom hälso- och sjukvården. Tandvårdsbehandlingen ingår även i sjukvårdens högkostnadsskydd.

Det finns fjorton olika grupper som ingår i ”Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under en kortare tid”

1. Behandling till följd av missbildning i käkområdet

2. Behandling av defekt orsakad av sjukdom i ansikte

3. Behandling av tandskada uppkommen vid epileptiskt anfall

4. Infektionssanering inför organtransplantation eller hjärtklaffskirurgi

5. Infektionssanering av munslemhinnor

6. Utredning vid misstänkt samband munhälsa/grundsjukdom

7. Infektionssanering vid strålbehandling i huvud/halsregionen,
    cytostatikabehandling eller maligna blodsjukdomar

8. Utredning och behandling av långvariga orofaciala smärtsyndrom

9. Utredning och behandling av sömnapné syndrom

10. Behandling av extrem tandvårdsrädsla

11. Fyllningsbyte vid avvikande reaktion mot tandvårdsmaterial

12. Fyllningsbyte som ett led i en medicinsk rehabilitering

13. Behandling av frätskador på tänderna, som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom, på patienter som är medicinskt rehabiliterade