Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uppsökande vård och nödvändig tandvård

Du som har rätt till uppsökande vård och nödvändig tandvård får ett gult Tandvårdskort

 

  • Genom att din biståndshandläggare, LSS handläggare eller din kurator inom psykiatrin intygar att du har rätt till uppsökande vård och nödvändig tandvård
  • Du får ett personligt tandvårdskort tillsammans med information på posten
  • Tandvårdskortet är en värdehandling och ska alltid visa upp vid besök hos tandvården

Den uppsökande vården omfattar en kostnadsfri munhälsobedömning utförd i ditt eget boende. Munhälsobedömningen utförs av en erfaren tandhygienist efter det att du skriftligen gett ditt godkännande.

I munhälsobedömningen ingår:

  • Bedömning av tillståndet i munnen
  • Rådgivning för att underlätta den dagliga munvården
  • Handledning till vårdpersonal om du behöver deras hjälp
  • Om du har behov av tandvård, får du rekommendationer att kontakta din tandläkare