Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nödvändig tandvård

Du som har rätt till nödvändig tandvård får ett N-tandvårdskort (gult kort).

Bedömning av rättigheten till ett N-tandvårdskort (gult kort) görs av biståndshandläggare, LSS handläggare eller kurator inom psykiatrin. Tandvårdskortet är personligt och en värdehandling som visas upp vid besök hos tandvården. 

En kostnadsfri munhälsobedömning ingår vid ett nytt N-tandvårdskort. Munhälsobedömningen utförs i ditt boende av en erfaren tandhygienist efter skriftligt svar på erbjudandet som medföljer vid utskick av tandvårdskort.