Kontakt

Tandvårdsenheten
Telefon: 0498-26 99 03

Region Gotland
Gute plan 3
Visborgsallén 19
621 81 Visby

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tandvård till särskilda patientgrupper

Tandvårdsenheten inom Region Gotland ansvarar för att planera, stå för kostnaderna och att följa upp den del av tandvårdsförsäkringen som vänder sig till särskilda patientgrupper.