Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-bun@gotland.se

Nämndsekreterare
Karin Nilsson
Telefon: 0498 - 26 94 26
E-post: karin.nilsson06@gotland.se

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden mandatperioden 2019-2022
Stefan Nypelius (C)
Telefon: 0498 - 26 98 69
E-post: stefan.nypelius@gotland.se

Klagomål, beröm och synpunkter

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter

Ledamöter under mandatperioden 2019-2022

S Jonathan Carlsson (2:a vice ordförande)
S Linus Gränsmark
S Anna Sundin
S  Jessica Palmgren
MP Lisbeth Bokelund
V Jennie Jarve
C Stefan Nypelius (ordförande)
C Eva Gustafsson
C Ingrid Engström
C Niclas Gahne
M Meishuan Wong, (1:a vice ordförande)
M Margareta Person
SD Hilda Frick

Ersättare:

C Lena Gardelin
C Jonas Henriksson
C Stellan Sigsarve
L Aina Mattson (att inträda vid förhinder för ordinarie i C-gruppen)
M Elias Wyrsch 
KD Linnéa Högberg (att inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen)
S Britt Andersson
S Felix Jonsson
S Inger Axell (att inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen)
MP Lena Lind (att inträda vid förhinder för Lisbeth Bokelund, MP)
V Jan Svensson (att inträda vid förhinder för ordinarie i V-gruppen)
Fi Eva Rinblad
Tina Benthammar (tidigare SD)

Arbetsutskott
C Stefan Nypelius
C Ingrid Engström
M Meishuan Wong
S S Jonathan Carlsson
MP Lisbeth Bokelund