Kontakt

Monica Samuelsson
Skolbibliotekssamordnare
Telefon: 0498-26 94 09, 070-447-79-00

Utlåning av NTA lådor
Fenomenalen
Telefon: 0498-26 34 73

Charlotte Molund-Löfgren
Utlåning av bullerteamets lådor
Telefon: 0498 - 26 34 03

Claes Pettersson
Inläsningstjänst
Telefon: 0498 - 26 94 13

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pedagogiskt stöd

De skolutvecklande verksamheterna finns samlade i kvalitets- och utvecklingsavdelningen för att på det sättet skapa ett långsiktigt och samordnat utvecklingsarbete inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. I samband med förändringen kommer vissa tjänster finnas kvar och vissa tjänster avvecklas.   

Följande tjänster erbjuds:

  • Alla filmer som förvaltningen äger streamingrättigheterna till kan som tidigare strömmas via http://sli.se/apps/sli/?db=59  inloggning som tidigare. OBS! nedladdning av filmer får inte ske på annat sätt enligt upphovsrättslagen.
  • NTA-lådorna, som hanteras av Fenomenalen Science Center som också utbildar pedagoger i användningen av dessa.
  • Skolbibliotekssamordningen återfinns på Visborgsallén 19 (hus Gunnfjaun, plan 3).
  • Bullerteamets lådor, som hanteras av hörselpedagog Lotta Molund, telefon: 26 34 03.
  • Inläsningstjänsten, som administreras av Claes Pettersson, telefon: 26 94 13.

Följande tjänster tillhandahålls inte längre: 

  • Utlåning av fysiskt pedagogisk materiel såsom filmer på dvd-skiva (undervisnings- och underhållnings), temalådor och apparatur. Innehåll i temalådor och filmer äger vi inte rättigheter till och får därmed inte delas ut, utan de återlämnas till t ex muséer och filmbolag. 
  • Kopiering av UR-program på dvd-skiva.
  • Servicen att ladda ner och bränna daisy-skivor.
  • Läromedelsutställningen. 
  • Leverans av fysiska filmer, temalådor, UR-program.   

Särskild information om boklådor 
Från och med vårterminen 2018 upphör boklådeutlåningen. Lådorna med böcker kommer att fördelas mellan de kommunala grundskolorna, proportionellt efter elevantal. För mer information kontakta Monica Samuelsson, telefon: 26 94 09.