Kontakt

Anpassade grundskolans och gymnasieskolans expedition
Besöks- och postadress: Säves väg 10, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 94 52

Anna Levén, rektor för Solberga anpassad grundskola, Norrbacka anpassad grundskola och kompletterande fritidshem, Polhem anpassad grundskola, samundervisningsgrupper

Telefon: 0498-20 42 64
E-post: anna.leven@gotland.se

Ulrika Forsberg
Skolchef och rektor för Wisby anpassad gymnasieskola, Desideria anpassad grundskola och kompletterande fritidshem

Telefon: 0498-26 32 19
E-post: ulrika.forsberg@gotland.se

Veronica Båtelsson
Skoladministratör
Telefon: 0498-26 94 52, 0737-658 051
E-post: veronica.batelsson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anpassade grundskola

Den anpassade grundskolan finns till för elever med intellektuell funktionsnedsättning. I den anpassade grundskolan är undervisningen anpassad efter varje elevs förmåga och behov.

Anpassad skola har en egen läroplan precis som grundskolan. Alla elever, oberoende av utvecklingsnivå, omfattas av samma värdegrund. Anpassad grundskola har egna kursplaner som är anpassade till skolformen och till de olika behov skolan ska kunna tillgodose för var och en av skolans elever.

Anpassad grundskola omfattar årskurs 1-9. Elever som är mottagna i anpassad grundskola kan antingen gå i en klass i anpassad grundskola eller integreras i en grundskola. Eleverna undervisas i flertalet av de ämnen som grundskolans elever undervisas i. En individuell utvecklingsplan upprättas för varje elev, tillsammans med förälder/vårdnadshavare och elev.

Anpassad grundskola inriktning ämnesområden omfattar årskurs 1-9. Eleverna läser olika ämnesområden istället för ämnen. Estetisk verksamhet, Kommunikation, Motorik, Vardagsaktiviteter och Verklighetsuppfattning.

I januari varje år kan du som går i år 9 börja söka till anpassad gymnasieskola. Ansökan sker på pappersblankett som du kan få av studie- och yrkesvägledaren eller på vår expedition. Du kan även prata  med din lärare.

Till sida om den anpassade gymnasieskolan

Läsåret 2023/24

Norrbacka anpassad grundskola

- klasser 1-3, 3-5, 4-5

- Kompletterande fritidshem

Rektor: Anna Levén
Tfn: 0498-20 42 64
E-post: Anna.leven@gotland.se 

Polhem anpassad grundskola

- klass 1

Rektor: Anna Levén
Tfn: 0498-20 42 64
E-post: Anna.leven@gotland.se 

Solberga anpassad grundskola

- klass 4-6A, 5-6B, 6-8C, 7-9A, 7-9B

Rektor: Anna Levén
Tfn: 0498-20 42 64
E-post: Anna.leven@gotland.se 

Desideria anpassad grundskola

- klass 1-7, 2-8

- Kompletterande fritidshem

Rektor: Ulrika Forsberg
Tfn: 0498-26 32 19,
E-post: ulrika.forsberg@edu.gotland.se 

Samundervisning

- Fole skola

- Gråboskolan

-Havdhem skola

- Solbergaskolan

- Solklintsskolan

- Stånga skola

- Södervärnsskolan

Rektor: Anna Levén
Tfn: 0498-20 42 64
E-post: anna.leven@gotland.se 

Hitta direkt