2008-09-10, §§ 60-84

Utskrivet från: http://www.gotland.se/39459

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2021-05-21
Barn- och utbildningsnämnden
Protokoll från sammanträde 2008-09-10

Register

Barn- och utbildningsnämnden 2008-09-10
Plats:
Lövsta konferens. Lövsta
Tid: 08.30-18.00
Närvaro
Beslutande

m  Lena Celion, ordf
c  Anders Larsson, 1:e v ordf
c  Ursula Jakobsson
c  Gullvi Norrby
c  Jan Ekdahl 
m  Oskar Franke
m  Eva Lindström (§§ 60-75)
s  Eric Martell, 2:e v ordf
s  Lena Enekvist, tjg ersättare
s  Andreas Persson
s  Jenny Alvås
s  Aino Friberg Hansson
v  Brittis Benzler (§§ 60-75)
fp Sven Bosarfve, tjg ersättare (§§ 76-84)
s  Laila Schöllin, tjg ersättare (§§ 76-84)
c  Kjell Genitz
m  Gunnel Pott (§§ 60-75)
fp Sven Bosarfve
mp Laila Schöllin (§§ 60-75)
kd Isaac Ouro-Nimini
s  Jonna Brodd
s  Charlotte Andersson

Övriga närvarande


Skoldirektör Peter Molin; 
Per Westholm, sekreterare;
gymnasiechef Alf Nilsson,
 planerings- och försörjningschef Freddy Sirland,
för- och grundskolecheferna Bisse Carlsson och Mats Hanell

Under §§ 60-75: Ekonomichef Elisabeth Österdahl