Kontakt

Budget- och skuldrådgivningen
621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Tfn: 0498-26 90 00
E-post: budgetochskuldradgivning@gotland.se

Telefontid: Måndag till onsdag kl. 08.30-10.00 samt tisdagar kl. 13.00-14.00 (helgfria vardagar)

Vecka 31-32 (29/7-9/8) håller budget- och skuldrådgivningen stängt.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivningen kan ge praktiska råd om hur du kan gå tillväga i din skuldsituation och hjälper till med beräkningar som behöver göras. Vi hjälper också till med råd om vad som krävs för att kunna göra en ansökan om skuldsanering.

För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller vill ha andra typer av betalningsuppgörelse kan vi räkna fram realistiska betalningsförslag. Rådgivaren kan i samråd med den skuldsatte arbeta för att förhandla fram nya villkor hos fordringsägarna.

Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.

Kort om skuldsanering
Med skuldsanering menas att svårt skuldsatta personer under vissa förutsättningar kan slippa att betala sina skulder helt eller delvis. Har du haft problem med dina skulder en längre tid kan du ansöka om skuldsanering. Efter fem år kan du vara skuldfri.

Att söka skuldsanering
Du ansöker hos Kronofogden på en särskild blankett. Du kan ladda ner den direkt på www.kronofogden.se. Behöver du hjälp att fylla i ansökan hjälper budget- och skuldrådgivaren i regionen till.

Vad händer efter ansökan?
Kronofogden prövar om du uppfyller kraven för att få skuldsanering. Om ansökan blir godkänd kommer förslaget till skuldsanering att skickas till dem du är skyldig pengar. Om någon av dem säger nej till förslaget kan Kronofogden ändå besluta om skuldsanering för dig. Om du beviljas skuldsanering innebär det att du får leva på existensminimum, vanligtvis i fem år. Alla pengar över existensminimum går till att betala på skulderna och du får en betalningsplan som du skall följa. Lever du under existensminimum är skuldsaneringsperioden fortfarande fem år men utan betalningsplan.