Kontakt

Budget- och skuldrådgivningen
621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Tfn: 0498-26 32 30
E-post: budgetochskuldradgivning@gotland.se

Telefontid: Måndag till onsdag kl. 08.30-10.00 samt tisdagar 13.00-14.00 (helgfria vardagar).

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivaren kan hjälpa dig att få överblick över din ekonomi och ge råd i hur du kan hantera dina skulder. Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.


Rådgivningen kan hjälpa dig med:

  • Budgetrådgivning - att göra en budget, planera din ekonomi och samtala om hur du kan förändra dina inkomster och utgifter.
  • Skuldrådgivning - att sammanställa dina skulder, ta kontakt med fordringsägare och försöka förhandla fram lösningar.
  • Skuldsanering - att informera om vad som gäller vid skuldsanering, hjälpa till med ansökan och stötta dig under hela skuldsaneringsprocessen.

Kort om skuldsanering

Med skuldsanering menas att svårt skuldsatta personer under vissa förutsättningar kan slippa att betala sina skulder helt eller delvis. Har du haft problem med dina skulder en längre tid kan du ansöka om skuldsanering. Efter fem år kan du vara skuldfri.

Att söka skuldsanering

Du ansöker hos Kronofogden på en särskild blankett. Behöver du hjälp att fylla i ansökan hjälper budget- och skuldrådgivaren i regionen till. Du kan göra en ansökan om skuldsanering på www.kronofogden.se

Vad händer efter ansökan?

Kronofogden prövar om du uppfyller kraven för att få skuldsanering. Om ansökan blir godkänd kommer förslaget till skuldsanering att skickas till dem du är skyldig pengar. Om någon av dem säger nej till förslaget kan Kronofogden ändå besluta om skuldsanering för dig. Om du beviljas skuldsanering innebär det att du får leva på existensminimum, vanligtvis i fem år. Alla pengar över existensminimum går till att betala av skulderna och du får en betalningsplan som du ska följa. Lever du under existensminimum är skuldsaneringsperioden fortfarande fem år men utan betalningsplan.

Om du inte kan få skuldsanering

Budget- och skuldrådgivningen kan räkna fram realistiska betalningsförslag för den som är skuldsatt och inte uppfyller skuldsaneringslagens krav, eller vill ha andra typer av betalningsuppgörelser. Rådgivningen kan tillsammans med den skuldsatte arbeta för att förhandla fram nya villkor hos fordringsägarna. Mer information om hur du själv kan göra finns på www.kronofogden.se

Betalningsuppgörelse

Den som vill ha andra typer av betalningsuppgörelser eller som inte uppfyller kraven för att få skuldsanering kan få hjälp av budget- och skuldrådgivningen med att räkna fram realistiska betalningsförslag. Rådgivaren kan, tillsammans med den skuldsatte, arbeta för att förhandla fram nya villkor hos fordringsägarna.

Budgetkalkyl

För att få översikt över sin privatekonomi kan det hjälpa att göra en budget. Du kan göra en egen budgetkalkyl på hemsidan Hallå konsument