Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om du vill göra ett helt nytt val

  • Vill du byta distriktsläkare eller vårdcentral skall det göras skriftligt.
    Bytesblankett hittar du här.
  • Du väljer en särskild distriktsläkare om du vill, annars blir du tilldelad en läkare på den vårdcentral du valt
  • Fyll i en valblankett* och skicka den till den vårdcentral du vill byta till
  • Vårdcentralen tar emot dig snarast och allra senast inom tre månader från att du skrivit under och lämnat in blanketten
  • Du kan byta vårdcentral och/eller läkare så ofta du vill
* Uppgifterna i val-/bytesblanketten behandlas enligt Patientdatalagen. Personuppgiftsansvarig är Hälso- och sjukvårdsnämnden.