Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Solarium

UV-strålning från solarier kan orsaka skador för de människor som använder dem. Därför måste alla verksamheter som upplåter solarier till allmänheten skötas på ett ansvarsfullt sätt.

Anmälningsplikt

Du som driver eller vill starta en verksamhet med solarier ska anmäla din verksamhet till Region Gotland. Du som driver verksamheten ansvarar för att förebygga hälsorisker, och vi kan ge tips och råd kring hur ni kan arbeta med det. Vi kan också begära förändringar i samband med anmälan. Syftet med vårt arbete är att minska risken för skador i samband med solning i solarier. Använd vår e-tjänst för att anmäla ditt solarium:

Tillsyn

Din verksamhet kommer att få tillsyn av oss vid behov. När vi gör en tillsyn kontrollerar vi verksamhetens rutiner och er egenkontroll. Vi ger också stöd och vägledning. 

Vi gör tillsyn utifrån Miljöbalken och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier.

Egenkontroll

Enligt Miljöbalken ska alla verksamheter ha en egenkontroll. En egenkontroll är verksamhetens eget system för att förebygga negativ påverkan på hälsa och miljö. Kontakta gärna oss om du har frågor om din egenkontroll. 

Att tänka på

Din verksamhet kan även omfattas av andra lagstiftningar än miljöbalken som innebär att någon form av anmälan eller tillstånd krävs.