2008-06-18, §§ 64-90

Utskrivet från: http://www.gotland.se/38605
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2008-06-18

Register

Kommunfullmäktige 2008-06-18
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid:

13.00-20.00

Utses att justera: Gerty Holmstedt och Lars Jakobsson

Datum för anslags uppsättande: 2008-06-30

Datum för anslags nedtagande: 2008-07-22

Övriga närvarande:

Per Lindskog, utvecklingsdirektör

Per Lundin, stadssekreterare, tel: 26 93 55

Barbro Sjögren, kanslisekreterare