Kontakt

Region Gotlands konstsamling
Besöksadress: Gotlands Museum, Visborgsmagasinet, Vädursgatan 10-14, 621 50 Visby

Berit Ångman Svedjemo
Intendent offentlig konst
Telefon: 070-627 75 74
E-post: berit.angman-svedjemo@gotlandsmuseum.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotlands konstsamling

Genom regionstyrelseförvaltningens kultur- och fritidsavdelning ansvarar regionstyrelsen för att byggnader och utomhusmiljöer för offentlig verksamhet får konstnärlig gestaltning.

Konstverken kan vara fast monterade utanför eller inne i byggnader som rymmer Region Gotlands verksamheter, exempelvis vid en förskola, en skola eller en vårdinrättning.

Det kan också vara flyttbar konst i form av tavlor eller mindre skulpturer i lokalerna.

Den flyttbara konsten som inte är utplacerad förvaras i en konstdepå i Gotlands Museums magasin. Konsten förvaltas där av museets intendent för offentlig konst.

Intendenten sköter frågor om Region Gotlands konstsamling, till exempel om man behöver ny konst ur depån, behöver återlämna eller byta ut konst. 

Vid skada, stöld eller behov av vård av Region Gotlands konst ska man alltid kontakta intendenten.