Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Spara vatten

Tillgång till vatten är en förutsättning för livet på Gotland. Torra vårar och somrar gör att grundvattennivåerna sjunker. Vatten är därför en begränsad resurs på Gotland, särskilt under somrarna då uttaget av vatten är stort och nederbörden är liten.

Här hittar du några tips och råd om hur Du kan hjälpa till att spara på vattnet!

  • Vattna sparsamt och respektera de perioder då det råder bevattningsförbud!
  • Stora trädgårdspoolar har blivit populära de senaste åren, tänk på att det går åt upp till 12 000 liter dricksvatten att fylla den!
  • Tvätta/diska alltid med full maskin!
  • Ducha kortare tid och byt till ett snålspolande duchmunstycke, minska vattenmängden med ca. 50 %!
  • Byt gamla kranmunstycken i kök och tvättställ mot ett vattensparande, skölj med 35-50 % mindre vattenflöde!
  • Täta läckande kranar. Om en kran droppar 1-2 droppar per sekund ökar vattenkostnaden med 600-1200 kronor per år!
  • Välj en vattensnål toalett när det är dags att byta ut den gamla, spara 12-24 liter per spolning!

Med ändrade vanor och ny teknik sparar vi vatten, energi och pengar!